Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Sơn Tùng gửi bởi Đồng Thị Kim Hương
  • Love
    2
  • 6 bình luận

zai yêu của mẹ được 7 tháng tuổi con ngồi đc, mọc đc 2c răng đầu tiên cho con đi chụp hình thì chả cười mẹ làm thế nào sơn tùng cũng không chịu cười cũng may ảnh của con trông vẫn đẹp và đáng yêu

Bé 7 tháng tuổi
Ảnh của bé Sơn Tùng gửi bởi Đồng Thị Kim Hương
  • Love
    2
  • 6 bình luận