Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Hoàng Đinh Minh Tiến gửi bởi Mẹ Bin Bo
  • Love
    14
  • 29 bình luận

Có con trai thì đã sao chứ? Con trai cũng có thể làm mọi việc như con gái ấy chứ … làm mẹ đây cũng thấy hạnh phúc vô cùng… chưa hết nha lúc ngủ mẹ nằm giữa anh chàng và bố nằm hai bên bảo rằng ngủ như thế để bảo vệ mẹ, vì mẹ là con gái mà … cuộc sống đôi khi chỉ cần hành động nhỏ nhỏ của trẻ con cũng khiến mẹ cảm thấy bầu trời này toàn những màu hồng, yêu lắm con trai mẹ.

Bé đang lớn > 4 tuổi
Ảnh của bé Hoàng Đinh Minh Tiến gửi bởi Mẹ Bin Bo
  • Love
    14
  • 29 bình luận