Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Hoàng Đỗ Nam gửi bởi Huế Đỗ
  • Love
    0
  • 0 bình luận

Con trai 2 tuổi mẹ đã sinh thêm em bé. Mẹ thương con vì không được trọn vẹn tình thương và sự chăm sóc của mẹ. Nhưng con cũng thương mẹ,cong cũng thương em ngoài cả sự mong đợi của mẹ. Yêu cả 2 anh em!!! 2 cu con của mẹ!!!

Bé 2 tuổi
Ảnh của bé Hoàng Đỗ Nam gửi bởi Huế Đỗ
  • Love
    0
  • 0 bình luận