Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Trần Khải Minh gửi bởi Tran Mai
  • Love
    1
  • 4 bình luận

Những bước đi chập chững của con. Nhìn con đi Mẹ hạnh phúc biết bao, khi con té Mẹ còn xót thương hơn nhưng con trai Mẹ giỏi lắm. Từ lúc biết đi đến giờ khi té lúc nào cũng tự đứng lên rồi đi tiếp, chưa bao giờ khóc đòi Mẹ bế. Mẹ tự hào về con. Yêu con

Bé 1 tuổi
Ảnh của bé Trần Khải Minh gửi bởi Tran Mai
  • Love
    1
  • 4 bình luận