Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    16
  • 9 bình luận

Sáng sớm được mẹ ẵm đi phơi nắng, dạo một vòng vường cây của bà ngoại, con phát hiện có một trái dưa, thế là con ngồi con ngắm quả dưa cho mau chín để cho mẹ con ăn … hahaha

Bé 4 tháng tuổi
  • Love
    16
  • 9 bình luận