Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Khánh Lâm gửi bởi Mẹ Din
  • Love
    11
  • 15 bình luận

Mẹ cho ngồi lên cát thì thích lắm, hai tay vốc cát có khi bỏ cả vào miệng. Nhưng đưa xuống nhúng chân vào nước thì sợ vì sóng đánh mạnh qúa.

Bé 8 tháng tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Khánh Lâm gửi bởi Mẹ Din
  • Love
    11
  • 15 bình luận