Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Tina gửi bởi Tuongvy
  • Love
    13
  • 8 bình luận

Ngày qua tháng lại mói đó con tròn 3 tủi cái tủi Bác đầu tập tành tuần lòi ân tiếng nói,nhũng lòi nói ngây tho chữa con cũng đủ làm mẹ hạnh phúc vô bò của mẹ vành cho con hãy ngoan con gái nhe lớn lên là người được tác cả mọi người yêu mệnh!mẹ yêu con!Đây là nhũng tấm ãnh mẹ ghi lại con cùng chụp ói chế my và em Bill của con nè chúc các con thật ngoan,yêu các con!

Bé 3 tuổi
Ảnh của bé Tina gửi bởi Tuongvy
  • Love
    13
  • 8 bình luận