Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Huỳnh Bảo Trân gửi bởi Thu Nhi Đào
  • Love
    10
  • 8 bình luận

Con là Huỳnh Bảo Trân, Ba mẹ muốn con gái sau này mạnh mẽ nhưng phải tinh tế và lãng mạn, nên đẵ lót cho cho một chữ BẢO vào tên chính và cái tên Ghita thường gọi khi ở nhà là để tạo nên sự tinh tế và lãng mạn ấy !

Bé 1 tuổi
Ảnh của bé Huỳnh Bảo Trân gửi bởi Thu Nhi Đào
  • Love
    10
  • 8 bình luận