Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Bảo Nam gửi bởi Phạm Thị Nguyệt
  • Love
    4
  • 4 bình luận

Những bức ảnh được chụp khi Bảo Nam tròn 6 tháng tuổi. Đi chụp hình con đã biết tạo dáng rồi. Con là Thiên thần của mẹ.

Bé 6 tháng tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Bảo Nam gửi bởi Phạm Thị Nguyệt
  • Love
    4
  • 4 bình luận