Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé hoàng lâm gửi bởi nguyễn thị hồng liên
  • Love
    0
  • 1 bình luận

lần đầu tiên cho bé tắm biển,ngĩ là bé sẽ sợ nhưng càng tắm bé càng khoái.thấy bé lạnh ẩm bé lên nhưng bé k chịu 1 mình đi trèn cát luôn.Bé k hề sợ sệt gi cả………….

Bé 1 tuổi - 8 tháng
Ảnh của bé hoàng lâm gửi bởi nguyễn thị hồng liên
  • Love
    0
  • 1 bình luận