Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Minh gửi bởi Van
  • Love
    1
  • 1 bình luận

Đây là loạt hình chụp cảnh bé Khoai Tây (3 tháng) lần đầu tiên lật được. Chị Carrot của bé ở bên cạnh cổ vũ nhiệt tình và còn lật lung tung khắp giường để dạy em. Khoai Tây đã lật vòng vòng khắp giường ngay lần lần lật đầu tiên.

Bé 4 tháng tuổi
Ảnh của bé Minh gửi bởi Van
  • Love
    1
  • 1 bình luận