Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Mỹ Hoa gửi bởi Hoa Cúc Xanh
  • Love
    15
  • 3 bình luận

con cào cả nhà . con tên là Nguyễn Mỹ Hoa năm nay con 5 tuổi ạ. con cao 1.15m nặng 23kg.. ba thường gọi iu con là ủn ỉn, sở thích của con là vẽ, tô tượng, vì con rất thích mầu sắc.. và một sỏe thích nữa là con làm dáng truuwocs ống kính của mẹ.. con yêu ba mẹ… 😛

Bé đang lớn > 4 tuổi
Ảnh của bé Mỹ Hoa gửi bởi Hoa Cúc Xanh
  • Love
    15
  • 3 bình luận