Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đỗ Hữu Thái Sang gửi bởi Minh Phượng
  • Love
    1
  • 1 bình luận

Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương.
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn.
Suốt đời vì con gian nan.
Ân tình đậm sâu bao nhiêu.
Mong muốn con được lớn khôn!!!

Bé 2 tuổi - 1 tháng
Ảnh của bé Đỗ Hữu Thái Sang gửi bởi Minh Phượng
  • Love
    1
  • 1 bình luận