Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    13
  • 10 bình luận

Cảm ơn con một sinh linh bé nhỏ
Đến bên Mẹ trong một buổi sớm mai
Cho cuộc sống thêm phần hạnh phúc
Cho cuộc đời sẽ mãi yêu thương.
Những khoảnh khắc ngày thường Mẹ \”chọp\” được
Lưu vào đây cuộc thi ảnh Thiên Thần.

Bé 2 tuổi - 5 tháng
  • Love
    13
  • 10 bình luận