Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đậu Minh Đăng gửi bởi Phạm Ngọc Ánh
  • Love
    0
  • 2 bình luận

Trò chơi yêu thích của con là câu cá. Chàng trai chịu khó kiên trì câu cá lắm. Tuy nhiên cũng có lúc câu mãi mà con cá vẫn không chịu dính câu, cách tốt nhất là lấy tay bắt bỏ vào giỏ cho nhanh 🙂

Bé 3 tuổi - 4 tháng
Ảnh của bé Đậu Minh Đăng gửi bởi Phạm Ngọc Ánh
  • Love
    0
  • 2 bình luận