Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    7
  • 3 bình luận

Mỗi ngày con đều mang đến cho mum nhiều bất ngờ . Mới tí tuổi mà đam mê ngệ thuật dễ sợ . Chơi Piano không kém ai đâu nhé ngón nào phím ấy ko khác gì nghệ sĩ chuyên nghiệp 😀 .Còn ghita thì khỏi chê luôn chơi nguyên bài đập vỡ cây đàn hiihi đúng la hhết chi nổi với cuc cưng của mum

Bé 7 tháng tuổi
  • Love
    7
  • 3 bình luận