Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đỗ Hải Nam gửi bởi Lương Thị Hà
  • Love
    17
  • 12 bình luận

Bin rất tinh nghịch, nhưng cũng rất lười ăn, tuy còn nhỏ nhưng Bin đã biết rất nhiều thứ, cháu đặc biệt thích xem quảng cáo và mẹ phải dùng cách đó để dụ cho cháu ăn.

Bé 1 tuổi - 3 tháng
Ảnh của bé Đỗ Hải Nam gửi bởi Lương Thị Hà
  • Love
    17
  • 12 bình luận