Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Thùy Chi gửi bởi Thùy
  • Love
    8
  • 12 bình luận

Tình yêu của con là mẹ, mẹ lớn lên từ những hạt gạo mà bà ngoại vun trồng chăm bón, con lớn lên từ tình yêu của mẹ, với con mẹ là tất cả.
Nghỉ hè mẹ cho con đi thăm biển vàng nhà ngoại nè.:razz:

Bé 3 tuổi
Ảnh của bé Thùy Chi gửi bởi Thùy
  • Love
    8
  • 12 bình luận