Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Bi gửi bởi Mẹ Bi
  • Love
    4
  • 7 bình luận

Khi con đang ở giai đoạn 1,2 tháng tuổi…ban đầu mẹ cứ lo con bị vàng da nhưng không phải…vàng da sinh lý, bác sĩ dặn mẹ thế! Thế là khi có nắng, mẹ còn phơi trym của Bi dưới nắng sáng ban mai làm bà nội cười sằng sặc nhé!

Bé 3 tháng tuổi
Ảnh của bé Bi gửi bởi Mẹ Bi
  • Love
    4
  • 7 bình luận