Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Lâm Uyên Linh gửi bởi Hồ Dương Minh Hằng
  • Love
    2
  • 5 bình luận

Biển to quá bé chẳng dám tắm đâu
Mà khi xuống nước, bé lại rất thích cơ
Bé nghịch nước, tung tăng trên mặt biển
Bé yêu biển lắm, biển có biết không nào;-)

Bé 2 tuổi - 10 tháng
Ảnh của bé Lâm Uyên Linh gửi bởi Hồ Dương Minh Hằng
  • Love
    2
  • 5 bình luận