Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

ĐÂY LÀ ẢNH MÀ LÚC BÉ MỚI BIẾT ĐỨNG CHẬP CHỮNG THÔI . NHƯNG MÀ GIỜ ĐÂY BÉ ĐÃ 3 TUỔI RỒI ĐẤY, BÉ RẤT LÀ NGHỊCH NGƯỢM VÀ HIẾU ĐỘNG

Bé 3 tuổi