Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Ngô Khánh Linh- Ngô Hoàng Thái gửi bởi Mẹ Subill
  • Love
    4
  • 2 bình luận

Đầu xuân năm mới gia đình mình đi vườn thú nào. Mẹ muốn con đi khám phá vườn thú vì rất nhiều lý do, nhưng lý do thiết thực nhất chính là để con nhận biết các con thú. Mẹ thấy nhiều hình vẽ các con vật không giống lắm, sẽ khiến các con mơ hồ nhận biết.

Bé 2 tuổi - 3 tháng
Ảnh của bé Ngô Khánh Linh- Ngô Hoàng Thái gửi bởi Mẹ Subill
  • Love
    4
  • 2 bình luận