Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Ha Huynh Minh Tu gửi bởi Ha Hieu
  • Love
    1
  • 0 bình luận

Bé tuy mới 21 tháng nhưng khả năng nhớ và nói của bé rất tốt, làm gia đình rất bất ngờ và bé có khiếu trong tạo dáng chụp hình, nhớ có bé mà gia đình lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười, bé là mùa xuân của gia đình.

Bé 1 tuổi - 10 tháng
Ảnh của bé Ha Huynh Minh Tu gửi bởi Ha Hieu
  • Love
    1
  • 0 bình luận