Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Trần Lâm Kiều Thư gửi bởi Anhdao Lam
  • Love
    24
  • 18 bình luận

Càng lớn con càng lém lĩnh, bây giờ mẹ và ngoại dù có muốn bu7u5c bội mỗi khi con nghịch phá cũng không được, vì bây giờ Thư của mẹ đã biết chọc cho người khác cười mỗi khi Thư nghịch phá. Mẹ yêu con lắm con gái àh!

Bé 11 tháng tuổi
Ảnh của bé Trần Lâm Kiều Thư gửi bởi Anhdao Lam
  • Love
    24
  • 18 bình luận