Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Thanh Thiện gửi bởi Nguyễn Thị Loan
  • Love
    1
  • 4 bình luận

cu Thiện của mẹ đã hơn 6 tháng tuổi rồi nè, ngồi vững và biết chơi đồ chơi rồi.Nhưng đang chơi mà thấy mẹ đi là đòi theo ak mà không bế là con la ùm lên đó.

Bé 6 tháng tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Thanh Thiện gửi bởi Nguyễn Thị Loan
  • Love
    1
  • 4 bình luận