Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Bé Nguyễn Khánh An Nhiên, tên ở nhà là May. Bé được gần 2 tuổi. Bé rất thích chơi đồ hàng và chơi cùng anh hai. Bé rất tình cảm, thỉnh thoảng đang ngồi chơi thì chạy ra để \”hun\” mẹ/bà ngoại một cái rõ kêu rồi lại chạy đi chơi tiếp.
Các ba các mẹ ủng hộ cho con và các bạn khác với ạh 🙂

Bé 1 tuổi - 8 tháng