Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Thiên Kỳ gửi bởi Steppe Tran
  • Love
    5
  • 5 bình luận

Nick ở nhà của bé là Kỳ Kỳ, bé là con gái nhưng ít khi ngồi yên, để dụ bé , mẹ hay bày đồ chơi để bé chơi hay dẫn bé ra công viên vừa giúp bé tự khám phá mọi vật và giúp bé dạn dĩ hơn…

Bé 1 tuổi
Ảnh của bé Thiên Kỳ gửi bởi Steppe Tran
  • Love
    5
  • 5 bình luận