Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Hà Chi Thư gửi bởi ATC
  • Love
    0
  • 0 bình luận

Dâu đã hơn 6 tháng, gần 7 tháng.

Bé lém lỉnh, hám ăn, và hay đòi mẹ.

Bé có khả năng tập trung rất tốt, từ 3 tháng tuổi bé đã có thể ngồi yên trong lòng mẹ để chăm chú theo dõi 1 bộ phim hoặc nhìn chăm chú từ trang sách màu mà mẹ lật.

Bé 6 tháng tuổi
Ảnh của bé Hà Chi Thư gửi bởi ATC
  • Love
    0
  • 0 bình luận