Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Bé con của mẹ sinh ra trắng phóc. Giờ thì đen xì hà nen mọi người gọi là si đen con. Vì ba con đen thui à. Nhưng con rất ngoan và lém lĩnh. Ba mẹ con thương con nhiều lám. Các cô chú ủng hộ con nha

Bé sơ sinh