Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Bum gửi bởi Phương Thảo
  • Love
    2
  • 19 bình luận

Điều ước sinh nhật của mẹ-Bé-Bum: Ước gì Bum sẽ ra đời khỏe mạnh và bình yên. Sau này trở thành người có trái tim nhân hậu, biết quan tâm đến mọi người, ngon zai như ba-Bé-Bum, có thêm lúm đồng đíu giống bà ngoại nữa <3

Birthday wish of Bé Bum\'s mommy: Wish that Bum\'s arrival will be peaceful and healthy. He\'ll be kind, caring, handsome like Bum\'s daddy, and inherit tiny dimples from his grand-mom <3

Ảnh của bé Bum gửi bởi Phương Thảo
  • Love
    2
  • 19 bình luận