Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Con xin chào cả nhà! Con tên là Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, biết OE..OE vào ngày 14/10/2013. Những khoảnh khắc này được Mẹ con \”chộp\” được ở những thời gian khác nhau (từ 1 tháng đến 2 tháng) đó ạ.

Bé 2 tháng tuổi