Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé TRẦN PHƯƠNG MY gửi bởi Mỹ An
  • Love
    2
  • 3 bình luận

My: Ngoại ơi! My sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này , My yêu ngoại nhiều lắm
Ngoại : Ngoại cũng yêu My lắm , My mau lớn rồi đấm lưng cho Ngoại ngen
My : dạ 🙂

Bé 3 tháng tuổi
Ảnh của bé TRẦN PHƯƠNG MY gửi bởi Mỹ An
  • Love
    2
  • 3 bình luận