Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Ngô Hoàng Minh gửi bởi Minh Châu
  • Love
    0
  • 0 bình luận

Đối với mẹ con mẹ rất ngoan. Ngày một thấy con lớn lên, mẹ nhận thấy rằng con đã nhận ra khuôn mặt của mẹ. Khi nhìn thấy mẹ ở bất cứ đâu là dù đang khóc con cũng cười thật tươi.

Bé 3 tháng tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Ngô Hoàng Minh gửi bởi Minh Châu
  • Love
    0
  • 0 bình luận