Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Bé Ngọc Quyên (Susu tên gọi ở nhà), Hôm qua là chủ nhật (11/05/2014) mẹ được nghỉ nên chở con gái đi Công Viên chơi cũng là ngày ngày đặt biệt đối với con là ngày con gái được 18 tháng tuổi, còn với mẹ thì là ngày của mẹ nữa. Thật đặt biệt phải không con gái iu!.!

Bé 1 tuổi - 6 tháng